Kwiecień miesiącem lwowskim

Serdecznie zapraszamy na wszystkie kwietniowe wydarzenia związane z Europejską Stolicą Kultury ESK2016. W kwietniu uwagę poświęcamy Ukrainie i jej pięknemu miastu Lwów. 

 

 

Najważniejsze atrakcje związane z tematyką to z pewnością wystawa Ukrajins'kyj Zriz: Przeobrażenia, na którą przeznaczono całą kamienicę Rynek 25 w centrum miasta. Jest to największa wystawa ukraińskiej sztuki współczesnej. Cytując za organizatorami:

"Na sześciu poziomach kamienicy Rynek 25, od piwnicy aż po dach, powstała najobszerniejsza i najpełniejsza w Europie wystawa ukraińskiej sztuki współczesnej – malarstwo, rzeźbę, instalacje, performans, wideoart oraz sztukę mediów cyfrowych zaprezentuje ponad pięćdziesięciu artystów z całej Ukrainy.

Prezentacja składa się trzech komplementarnych części. Osią prezentacji jest wystawa pn. Ukrajins’kyj Zriz: Przeobrażenia. III Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej, którą uzupełniono o specjalną prezentację poświęconą historii ukraińskiej sztuki mediów pn. De(re)konstruowanie oraz program ukraińskiego performansu."

Wernisaż odbył się 1 kwietnia, a wystawę oglądać można bezpłatnie codziennie w godzinach 12-21 aż do 3 maja.

 

Organizatorzy w ramach ESK przygotowali również wiele innych atrakcji związanych z szeroko rozumianą kulturą ukraińską - takich jak warsztaty tworzenia tradycyjnych ukraińskich lalek, koncerty muzyki lwowskiej, śpiewy i chorały gregoriańskie. Więcej na stronie głównej ESK2016.

07.04.2016 18:09:31


"The Meeting Point"
czynny od 9.00 do 21.00 Rynek 14, 50-101 Wrocław tel. + 48 71 3443 111 ; fax + 48 71 344 29 62 e-mail: info@itwroclaw.pl
POLSKIE FRYKASY INFOPUNKT visitWroclaw.eu